Rosyjska wiza dla kierowcy zawodowego

Wybierz


Bilety i hotele

Wymagane dokumenty

 1. Zaświadczenie z ZMPD
  Podstawą uzyskania wizy jest zaświadczenie z ZMPD (pismo delegujące) oraz licencja (kopia) na wykonywanie transportów międzynarodowych. Wiza może być jednokrotna do 30 dni, dwukrotna do 90 dni lub wielokrotna – do 365 dni. Kierowca wyjeżdżający na wizę roczną może przebywać na terytorium RP łącznie 180 dni. Wiza Wielokrotna wydawana jest dla tych kierowców, którzy wcześniej wyjeżdżali już do FR na wizę jedno- lub dwukrotną.
  Wiza wydawana jest tylko dla kierowców zatrudnionych w firmach zrzeszonych w ZMPD.
 2. Paszport
  Nieuszkodzony ważny paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony przeznaczone na wizy, termin ważności paszportu nie może upłynąć wcześniej niż 1,5 roku od daty upłynięcia ważności wizy;
 3. Zdjęcie
  Zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne.
 4. Wniosek wizowy
  Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Wniosek wizowy wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim korzystając ze specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji http://visa.kdmid.ru/
 5. Ubezpieczenie
  Polisa ubezpieczenia medycznego do 30.000 euro ważna na terytorium Rosji, z terminem ważności całkowicie pokrywającym się z terminem ważności wizy.
 6. Dodatkowo są wymagane -  kopia / scan strony ze zdjęciem z paszportu,  kopia dowodu osobistego, ksero poprzedniej wizy (przy wizie wielokrotnej), ksero prawa jazdy, dokumenty rejestracyjne pojazdu (kopia).

Cena wizy dla kierowcy zawodowego

 • Rozpatrywanie wniosku ok. 15 dni (tryb zwykły) - 300 zł
 • Rozpatrywanie wniosku do 5 dni (tryb ekspresowy) - brak
 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł;
 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni np. 6 miesięcy - 198 zł

 

Wyślij listę na mój email Wydrukuj