Rosyjskie wizy inne

Wybierz


Bilety i hotele

Wymagane dokumenty - część wspólna

  1. Paszport
    Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy
  2. Zdjęcie
    Zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne.
  3. Wniosek wizowy
    Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Wniosek wizowy wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim korzystając ze specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji http://visa.kdmid.ru/
  4. Ubezpieczenie
    Polisa ubezpieczenia medycznego do 30 000 euro ważna na terytorium Rosji, z terminem ważności całkowicie pokrywającym się z terminem ważności wizy.
  5. Oprócz dokumentów wymienionych w punktach 1-4 należy złożyć:


Dla załóg kolejowych w pociągach międzynarodowych

  • Oryginały pisemnego podania firmy kolejowej

 Dla dziennikarzy

  • Oryginał legitymacji dziennikarskiej
  • Oryginał skierowania wydanego przez pracodawcę do wykonywanie pracy dziennikarskiej na terenie FR

Dla osób uczestniczących w działalności naukowej, kulturalnej lub twórczej

  • Oryginał lub kopia zaproszenia przyjmującej instytucji rosyjskiej

 

Dla uczniów, studentów, doktorantów i towarzyszących im wykładowców kierowanych na naukę lub staż naukowy na okres do 90 dni

  • Oryginał lub kopia zaproszenia lub zaświadczenia o zakwalifikowaniu przyjmującej instytucji rosyjskiej lub kopia tymczasowej legitymacji studenckiej (szkolnej) rosyjskiej placówki oświatowej

 

Dla uczestników międzynarodowych imprez sportowych i towarzyszących im w charakterze zawodowym osób (trenerzy, personel medyczny, menedżerowie)

 

  • Oryginał lub kopia zaproszenia przyjmującej instytucji rosyjskiej

 

Dla osób odwiedzających wojskowe i cywilne miejsca pochówku

  • Oryginał lub kopia dokumentu potwierdzającego istnienie miejsca pochówku wydanego przez organy rosyjskie;
  • Oryginał lub kopia dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo wnioskodawcy i osoby pochowanej.

Cena wizy

  • Rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)     -  0 zł (bezpłatna)
  • Rozpatrywanie wniosku do 3 dni (tryb ekspresowy) - 303 zł
  • Pośrednictwo wizowe - 120 zł
  • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni np. 8 - 14 dni - 33 zł
  • IFS – Rosyjskie Centrum Wizowe - 25 euro (ok. 120 zł)
Wyślij listę na mój email Wydrukuj
Skontaktuj się z nami
Kraj docelowy E-mail
Data od - do
Dane kontaktowe Dodatkowe informacje Wyślij