Wizy do Indii

Wybierz


Bilety i hotele

 

Rodzaje wiz indyjskich

 

Wiza turystyczna

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii wyłącznie w celach turystycznych, zwiedzanie, wizyta na targach.

- Jednokrotna lub dwukrotna – Wiza przyznawana na max 90 dni. Ważność wizy: 3 miesiące od daty wydania. Pomiędzy wjazdami powinna być przerwa 2 miesięcy (nie dotyczy wyjazdów do krajów ościennych). - Wielokrotna - Wiza przyznawana na max 180 dni. Ważność wizy: 6 miesięcy od momentu wydania.

Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517135553 lub 32/2588 935.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

 

Opłaty

Opłata wizowa                       471,00 zł

Opłata za BLS                          66,51 zł

Pośrednictwo wizowe          190,00 zł

Czas oczekiwania w Ambasadzie – ok. 10 dni

 


 

 Wiza Biznesowa

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach biznesowych takich jak: targi, podpisywanie umów, wizyty w fabrykach, konferencje, spotkania i negocjacje biznesowe, kontrola produktów i kupno produktów, badanie rynku, udział w szkoleniu. Przeznaczona dla pracowników lub kadry zarządzającej.

- Jednokrotna, dwukrotna – wiza przyznawana na max. 90 dni i ważna 3 miesiące od momentu wydania.

- Wielokrotna – wiza przyznawana na max. 180 dni i  ważna 6 miesięcy od momentu wydania.

Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517135553 lub 32/2588 935.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Zaproszenie (oryginał, kopia lub skan) z firmy indyjskiej zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Indiach; zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 3

6. Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach. Pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 4

Obcokrajowiec może aplikować o wizę biznesową w Ambasadzie Indii w Warszawie jeśli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż dwa lata oraz posiada kartę pobytu lub dokument zameldowania.

Opłaty

Opłata wizowa                       675,00 zł

Opłata za BLS                          66,51 zł

Pośrednictwo wizowe         190,00 zł

Czas oczekiwania w Ambasadzie: około 10 dni

 


 

Wiza Pracownicza

Wiza wydawana osobom wyjeżdzającym do Indii w celu podjęcia pracy w firmach, organizacjach, instytucjach lub organizacjach pozarządowych. Wielokrotna, przyznawana jest max. na 180 dni i ważna do 12 miesięcy od daty wydania. Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517135553 lub 32/2588 935.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Kopia umowy podpisanej między firmą wnioskodawcy a firmą zapraszającą, organizacją lub instytucją indyjską. Pismo musi być napisane w języku angielskim, podpisane przez uprawnione osoby oraz opieczętowane pieczątką firmową (kontrakt musi pokrywać pełen okres wizy).

6. Zaproszenie z firmy indyjskiej zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Indiach; zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. pobierz wzór 3

7. Pismo z firmy, organizacji lub instytucji indyjskiej, w której aplikujący zamierza podjąć pracę, wyjaśniające konieczność zatrudnienia obcokrajowca. Pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.

8. Kopia dokumentów rejestracyjnych firmy, organizacji lub instytucji w Indiach.

9. List delegujący z firmy na wyjazd. pobierz wzór 4

10. CV w języku angielskim.

11. Dyplom ukończenia szkoły/studiów - do wglądu potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Opłaty

Opłata wizowa                       560,00 zł

Opłata za BLS                         66,51 zł

Pośrednictwo wizowe         190,00 zł

Czas oczekiwania w Ambasadzie: około 10 dni

Konsulat sam określa czy wyjazd jest biznesowy czy pracowniczy.

 DOKUMENTY TRZEBA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE

 


 

Wiza Pracownicza (marynarska)

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia pracy na statku (w przypadku marynarzy), instalacji lub naprawy sprzętu, przeprowadzenia szkolenia w firmie indyjskiej. Przyznawana jest max. na 180 dni i ważna do 12 miesięcy od daty wydania, wielokrotna. Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Kopia kontraktu pomiędzy firmą wysyłającą pracownika a firmą zapraszającą z Indii (kontrakt musi pokrywać pełen okres wizy).

6. Pismo zapraszające (oryginał, kopia lub skan) z firmy indyjskiej lub od partnera w Indiach (w przypadku marynarzy) wyjaśniające charakter pracy, która ma być wykonana przez wnioskodawcę, czas jej trwania i oferowane wynagrodzenie. Pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 3

7. Pismo delegujące z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach. Pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 4

8. Kopia rejestracji firmy, organizacji lub instytucji w Indiach.

9. CV w języku angielskim.

10. Dyplom ukończenia szkoły/studiów do wglądu potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

11. Książeczka marynarska do wglądu (tylko w przypadku wyjazdu do pracy na statku).

 

Opłaty

Opłata wizowa                       560,00 zł

Opłata za BLS                          66,51 zł

Pośrednictwo wizowe          190,00 zł

Czas oczekiwania w Ambasadzie: od 10 dni do 15-20

Konsulat sam określa czy wyjazd jest biznesowy czy pracowniczy.

DOKUMENTY TRZEBA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE

 


 

Wiza Studencka

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia nauki na uniwersytecie, nauki jogi, wymiany studenckiej. Ważna na czas trwania kursu.

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517135553 lub 32/2588 935.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Pismo z uniwersytetu, szkoły lub instytutu, gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę, zawierające informacje o studiach/kursie, czasie ich trwania oraz potwierdzenie przyjęcia.

6. Dowód uiszczenia opłaty za studia lub kurs.

7. Kopia rejestracji uniwersytetu lub szkoły w Indiach gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę.

8. Wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy, nie mniej niż 3 miesiące (wymagane przez Ambasadę Indii w celu sprawdzenia czy aplikujący będzie w stanie pokryć koszty utrzymania w czasie pobytu w Indiach).

 

Opłaty

Opłata wizowa                       377,00 zł

Opłata za BLS                          66,51 zł

Pośrednictwo wizowe         190,00 zł

Czas oczekiwania w Ambasadzie: około 10 dni

 


 

Wiza Prywatna

Wydawana osobom wyjeżdżającym w celu odwiedzin.

- Wielokrotna – przyznawana na max. 180 dni. Ważność wizy: 6 miesięcy od daty wydania lub 12 miesięcy w przypadku wizy rocznej.

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517135553 lub 32/2588 935.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Zaproszenie od osoby prywatnej. Pobierz wzór 2

 

Opłaty

Wiza do 6 miesięcy:

Opłata wizowa                       377,00 zł

Opłata za BLS                          66,51 zł

Pośrednictwo wizowe          190,00 zł

Wiza roczna:

Opłata wizowa                       560,00 zł

Opłata za BLS                          66,51 zł

Pośrednictwo wizowe          190,00 zł

Czas oczekiwania w Ambasadzie: około 10 dni

 


 

Wiza Rodzinna Wielokrotna (Entry Visa)

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu odwiedzenia rodziny oraz osobom, których małżonka/małżonek jest obywatelem Indii. Wydawana jest także członkom rodziny osoby, która jest zatrudniona w firmie indyjskiej i przebywa w Indiach na podstawie wizy pracowniczej.

Wiza przyznawana jest max. na 180 dni i ważna jest 6 miesięcy od momentu wydania. Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517135553 lub 32/2588 935.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Kopia odpisu aktu małżeństwa (w przypadku osób, których małżonek jest obywatelem Indii). Kopia indyjskiego paszportu małżonki/małżonka.

6. Kopia odpisu aktu urodzenia (w przypadku obcokrajowców, których przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem Indii). Kopia indyjskiego paszportu matki/ojca.

7. Kopia paszportu oraz ważnej wizy indyjskiej obcokrajowca, który jest zatrudniony w firmie indyjskiej i przebywa w Indiach na podstawie wizy pracowniczej.

8. Pismo zapraszające z firmy indyjskiej, w której obcokrajowiec jest zatrudniony, dla członka/członków jego rodziny, zawierające oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawców w trakcie ich pobytu w Indiach. Pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 3

 

Opłaty

Opłata wizowa                       377,00 zł

Opłata za BLS                          66,51 zł

Pośrednictwo wizowe          190,00 zł

Czas oczekiwania w Ambasadzie: około 10 dni

 


 

Wiza Tranzytowa, 15-dniowa (dla marynarzy), 1-krotna

Wiza ma zastosowanie tylko przy wyjazdach innych niż turystyczne i biznesowe (np. dla załóg statków lub platform). Wydawana na przejazd przez Indie. Nie wydawana osobom, które zamierzają wjechać do Indii w celach turystycznych. Jednokrotna, uprawnia do maksymalnego pobytu 15 dni na terenie Indii. Wiza ważna jest na 180 dni od momentu wydania. Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517135553 lub 32/2588 935.

4. Kopia biletu lotniczego do Indii oraz kopia biletów na dalszą podróż (opłacone), ważne wizy do krajów docelowych.

5. Kopia książeczki marynarskiej (w przypadku marynarzy).

6. Pismo delegujące z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony, wyjaśniające powód aplikowania o wizę tranzytową. Pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową (w przypadku marynarzy). Pobierz wzór 4

7. Pismo od indyjskiego agenta zawierające informacje o pobycie w Indiach. Pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową (w przypadku marynarzy).

 

Opłaty

Opłata wizowa                       100,00 zł

Opłata za BLS                          66,51 zł

Pośrednictwo wizowe          190,00 zł

Czas oczekiwania w Ambasadzie: około 10 dni

 


 

Wiza Dziennikarska

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach dziennikarskich.

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517135553 lub 32/2588 935.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)

5. Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach. Pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 4

6. Pismo zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD)

7. W przypadku współpracy z firmą indyjską, należy przedłożyć pismo od partnera w Indiach zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach. Pobierz wzór 3

8. Ambasada Indii w Warszawie może poprosić wnioskodawcę o przedłożenie dodatkowych dokumentów.  

 

Opłaty

Opłata wizowa                       377,00 zł

Opłata za BLS                          66,51 zł

Pośrednictwo wizowe          190,00 zł

Czas oczekiwania w Ambasadzie: około 10 dni

 


 

Wiza dla Filmowców i Dokumentalistów

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu nakręcenia filmu 

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517135553 lub 32/2588 935.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie oraz listę planowanych miejsc do odwiedzenia.

6. Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające listę wszystkich wnioskodawców (imiona, nazwiska oraz numery paszportów).

7. Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD).

8. Pismo od partnera indyjskiego, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie.

9. Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Indiach.

10. Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministry of Information & Broadcasting w Indiach.

W celu otrzymania wyżej wymienionych zezwoleń, prosimy o telefoniczne umówienie się na spotkanie z Pierwszym Sekretarzem Ambasady Indii w Warszawie. 

 

Opłaty

Opłata wizowa                       377,00 zł

Opłata za BLS                          66,51 zł

Pośrednictwo wizowe          190,00 zł

Czas oczekiwania w Ambasadzie: około 10 dni

 


 

Wiza Medyczna

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia leczenia (wyłącznie w przypadku poważnych schorzeń medycznych).

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517135553 lub 32/2588 935.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza potwierdzające przyjęcie wnioskodawcy na leczenie oraz zawierające informacje o chorobie i przewidywanym czasie leczenia.

6. Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza zawierające dane osoby, która zamierza towarzyszyć wnioskodawcy.

7. Kopia dokumentów potwierdzających przebyte leczenie w kraju wnioskodawcy.

8. Oświadczenie napisane w języku angielskim i poświadczone notarialnie, podpisane przez wnioskodawcę lub najbliższego członka rodziny o wzięciu odpowiedzialności za aplikującego w trakcie jego pobytu w Indiach.   

 

Opłaty

Opłata wizowa                       377,00 zł

Opłata za BLS                          66,51 zł

Pośrednictwo wizowe          190,00 zł

Czas oczekiwania w Ambasadzie: około 10 dni


 Wiza Badawcza (Research Visa)

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu przeprowadzenia badań.

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517135553 lub 32/2588 935.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Pismo, napisane przez wnioskodawcę, zawierające następujące informacje: przedmiot badań, całkowity czas trwania badań w Indiach, listę planowanych miejsc do odwiedzenia w Indiach w czasie trwania badań, szczegóły dotyczące poprzednich wizyt w Indiach.

6. Potwierdzenie przyjęcia wnioskodawcy do instytutu w Indiach gdzie projekt badawczy będzie miał miejsce.

7. Kopia pisma z departamentu szkolnictwa wyższego w Ministerstwie HRD w Indiach, zawierającego informacje o planowanym programie badawczym.

8. Kopia pisma z indyjskiego instytutu zaadresowanego do Ministerstwa HRD w Indiach zatwierdzającego projekt badawczy.

9. Pismo polecające z instytucji, uniwersytetu lub organizacji gdzie wnioskodawca obecnie pracuje lub studiuje. pobierz wzór 4

10. Udokumentowanie posiadania odpowiedniej ilości środków finansowych na sfinansowanie projektu badawczego w Indiach.

11. Osoby które posiadają kartę OCI/PIO potrzebują specjalnego pozwolenia aby wykonywać projekty badawcze w Indiach.

12. Ambasada Indii może poprosić wnioskodawcę o przedłożenie dodatkowych dokumentów.

13. Wszystkie pisma powinny być sporządzone w języku angielskim i skierowane do Ambasady Indii w Warszawie.

 

Opłaty

Opłata wizowa                       377,00 zł

Opłata za BLS                          66,51 zł

Pośrednictwo wizowe          190,00 zł

Czas oczekiwania w Ambasadzie: około 10 dni

 


 

Wiza Konferencyjna – Wjazdowa

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu wzięcia udziału w konferencji, targach, sympozjum. Przyznawana jest max. na 90 dni i  ważna 3 miesiące od daty wydania. Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517135553 lub 32/2588 935.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Zaproszenie z firmy/instytucji indyjskiej lub organizatora konferencji, targów lub sympozjum. Pismo zapraszające musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę, opieczętowane pieczątką firmową oraz musi zawierać dane osoby zapraszanej. Może być skanem lub kopią oryginału. Kopia zaproszenia musi być także wysłana faxem do sekcji wizowej Ambasady Indii w Warszawie. Pobierz wzór 3

6. Pismo delegujące z firmy, instytucji lub uniwersytetu gdzie wnioskodawca jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach. Pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową. Pobierz wzór 4

7. Do wniosku należy również dołączyć następujące certyfikaty i zaświadczenia:

- Poświadczenie bezpieczeństwa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Indii (Copy of the security clearance from the Ministry of External Affairs, India).

- Zezwolenie polityczne z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Indii (Copy of the political clearance from the Ministry of Home Affairs, India).

- Zgoda administracyjna od związanego z tematem konferencji ministerstwa z Indii (Copy of the administrative approval from the Nodal Ministry, India).

- Zezwolenie od władz prowincji Indii, w której odbywa się konferencja (Copy of the clearance from the concerned State Government).

8. Aby otrzymać wyżej wymienione certyfikaty oraz zaświadczenia należy skontaktować się z partnerem indyjskim lub organizatorem danego wydarzenia.

- link na stronę MHA Indii dotyczący tej wizy: http://www.mha.nic.in/uniquepage.asp?Id_Pk=336

 

Opłaty

Opłata wizowa                       377,00 zł

Opłata za BLS                          66,51 zł

Pośrednictwo wizowe          190,00 zł

Czas oczekiwania w Ambasadzie: około 10 dni

Wyślij listę na mój email Wydrukuj