Wizy do Chin inne

Wybierz


Bilety i hotele

Wyjazdy turystyczne do Tybetu

 Każdy, kto chce zwiedzić Tybet, musi być uczestnikiem wycieczki do tego regionu, organizowanej przez polskie biuro podróży. Liczba uczestników każdej wycieczki musi wynosić przynajmniej pięć osób. Zainteresowani powinni spełnić wymagania dotyczące uzyskania turystycznej wizy grupowej. Najpierw jednak muszą otrzymać zgodę Biura Turystyki Tybetańskiego Regionu Autonomicznego ChRL.

 

 

Wizy do Hongkongu, Macao

Osoby posługujące się w podróży polskim paszportem nie podlegają obowiązkowi uzyskania wizy do Hongkongui Macao, jeżeli podróżują tranzytem lub składają tam zwykłą wizytę służbową albo będą uczestniczyć w zawodach sportowych, odwiedzać rodzinę, zwiedzać itp., a ich każdorazowy pobyt nie będzie trwać dłużej niż 90 dni.

O wizę muszą się ubiegać osoby, które planują pobyt dłuższy niż 90 dni.

Wiza jest konieczna także dla osób wyjeżdżających do Hongkongu na studia, praktyki, do pracy, do organizacji ekspozycji lub występów artystycznych, nawet jeśli okres pobytu nie przekroczy 90 dni.

Osoby, których pobyt w Hongkongu ma przekroczyć 90 dni, powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziale Konsularnym Ambasady ChRL. Pozostałe osoby potrzebujące wizy do Hongkongu proszone są o bezpośredni kontakt z Departamentem Imigracyjnym Hongkongu:

HONG KONG IMMIGRATION DEPARTMENT

IMMIGRATION TOWER 7, GLOUCESTER ROAD WAN CHAI, HONG KONG

telefon: +852 28246111; faks: +852 28777711.

www.immd.gov.hk/ehtml/services.htm

 

 

Wyślij listę na mój email Wydrukuj