Rosyjska wiza prywatna

Wybierz


Bilety i hotele

Wymagane dokumenty

 1. Zaproszenie
  Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie wydane przez Departament Federalnych Służb Migracyjnych FR – oryginalny żółty druk, maksymalnie do 90 dni, jedno-  lub dwukrotna. Zaproszenie powinno zawierać: wzór zaproszenia 3
  W przypadku wyjazdu na groby krewnych zamiast zaproszenia należy przedstawić potwierdzenie pochówku, wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię). W tym celu wyjazdu wystawiana wiza jednokrotna na okres do 10 dni;
  W przypadku ciężkiego zachorowania lub zgonu bliskiego krewnego do wniosku należy dołączyć pisemne potwierdzenie rosyjskiego zakładu leczniczego na oficjalnym blankiecie zakładu z informacją o ciężkiej chorobie osoby odwiedzanej, która wymaga stałej opieki lub akt zgonu bliskiego krewnego lub telegram międzynarodowy zawiadamiający o zgonie, uwierzytelniony przez pracownika urzędu łączności a także dokument potwierdzający bliskie pokrewieństwo wnioskodawcy odwiedzanej osoby lub osoby zmarłej.
 2. Paszport
  Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy. W przypadku konieczności wjazdu do Federacji Rosyjskiej w celu leczenia lub zgonu bliskiego krewnego, termin ważności paszportu nie powinien upływać przed końcem terminu ważności wizy.
 3. Zdjęcie
  Zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne.
 4. Wniosek wizowy
  Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Wniosek wizowy wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim korzystając ze specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji http://visa.kdmid.ru/
 5. Ubezpieczenie
  Polisa ubezpieczenia medycznego do 30.000 Eu ważna na terytorium Rosji, z terminem ważności całkowicie pokrywającym się z terminem ważności wizy.

 

Cena wizy prywatnej

 • Rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)     -  300 zł
 • Rozpatrywanie wniosku do 5 dni (tryb ekspresowy) - 600 zł
 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł
 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni np. 8 - 14 dni - 33 zł

 

 

 

 

 

Wyślij listę na mój email Wydrukuj