Wiza do Chin

Wybierz


Bilety i hotele

 

 Wymagane dokumenty do wizy chińskiej

Obecnie wizy do Chin wydawane są na zaproszenia potwierdzone przez Urząd tzw. druk PU oraz z aktualnym testem na Covid

Podstawowe dokumenty konieczne do uzyskania wizy (niezależnie od typu wizy)

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

2. Zdjęcie

Aktualne 2 zdjęcia typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost na jasnym tle, jedno dodatkowo należy zeskanować, będzie potrzebne do wniosku on-line.

3. Wniosek wizowy

Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić on-line podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim. https://bio.visaforchina.org/#/nav/quickSelection?visacenterCode=WAW2&request_locale=en_US&site_alias=WAW2_EN

4. Bilet lotniczy w obie strony lub wydruk rezerwacji biletu.

5. Potwierdzenie rezerwacji pokoi w hotelach.

6. Kserokopia karty pobytu cudzoziemca w Polsce.

 

 

Rodzaje wiz

1.    Turystyczna

2.    Biznesowa (służbowa)

3.    Grupowa

4.    Tranzytowa

5.    Studencka

6.    Pracownicza

7.    Prywatna (rodzinna)

8.    Inne

 

 

Ważność wiz i dopuszczalna ilość wjazdów:

 

Wiza turystyczna

Zasadniczo ważność wizy turystycznej wynosi 3 miesiące, licząc od dnia złożenia dokumentów. Dopuszczalna ilość wjazdów: 1 lub 2.

 

Pozostałe wizy

W wypadku pozostałych typów wiz określenie terminu ważności, ilości dni każdej wizyty oraz ilości wjazdów uzależnione jest od konkretnej sytuacji wnioskodawcy i zaproszenia, które mu przesłano.

UWAGA:

W określonym w wizie terminie ważności można wjechać na terytorium Chin tylko tyle razy, ile podano na wizie. Podczas jednej wizyty można w Chinach legalnie przebywać tylko taką ilość dni, jaką podano w wizie. Każdorazowy okres pobytu liczy się od dnia wjazdu na terytorium Chin.

 

 

Informacje dotyczące poszczególnych typów wiz:

 

Wiza turystyczna

Cel podróży: zwiedzanie, wizyta u rodziny lub znajomych, załatwianie spraw prywatnych.

Należy złożyć komplet podstawowych dokumentów. Ubiegając się o wizę turystyczną w celu odwiedzenia rodziny należy dołączyć dokument świadczący o pokrewieństwie z osobą przebywającą w Chinach.

 

Wiza biznesowa

Cel podróży: wyjazdy biznesowe, rozmowy handlowe, wizyty na targach.

Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić zaproszenie z Chin.

 

Wiza grupowa

Wizy grupowe dzieli się na dwa rodzaje: wizy grupowe turystyczne i wizy grupowe służbowe.

 Wiza grupowa turystyczna

Cel podróży: zwiedzanie Chin.

Warunek: musi być przynajmniej 10 uczestników; wszyscy oni muszą razem przekraczać granice.

Wymagane dokumenty:

Zaproszenie grupowe wystawione przez Krajowe Biuro Turystyki ChRL, Biuro Turystyki danej prowincji, regionu autonomicznego lub miasta wydzielonego, albo przez biuro podróży upoważnione przez chiński rząd; ponadto zawiadomienie z polskiego biura podróży oraz trzy egzemplarze „Listy uczestników turystycznego wyjazdu grupowego" (wydruk komputerowy z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu).

Wiza grupowa służbowa

Cel podróży: udział w zawodach sportowych, wystawach, targach, uroczystościach lub składanie przyjacielskich wizyt w Chinach.

Warunek: musi być przynajmniej 10 uczestników; wszyscy oni muszą razem przekraczać granice.

Wymagane dokumenty:

Zaproszenie grupowe wystawione przez instytucję upoważnioną przez chiński rząd; ponadto trzy egzemplarze „Listy uczestników służbowego wyjazdu grupowego" (wydruk komputerowy z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu).

 

Wiza tranzytowa

Cel podróży: tranzyt przez Chiny w drodze do innego kraju lub regionu.

Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić ważną wizę do kraju (regionu) docelowego oraz bilet zawierający odpowiednie odcinki podróży.

 

Wiza studencka

Cel podróży: pobieranie nauki w Chinach, uczestnictwo w kursach i praktykach trwających dłużej niż 6 miesięcy.

Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić: zawiadomienie o przyjęciu do szkoły w Chinach, wniosek wizowy dla cudzoziemców mających studiować w Chinach (formularz JW201 lub JW202) oraz formularz badań lekarskich - aktualnie wymóg badań lekarskich wstrzymany.

UWAGA:

Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.

 

Wiza pracownicza

Cel podróży: podjęcie pracy w Chinach na okres ponad 6 miesięcy.

Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić zezwolenie na podjęcie pracy.

UWAGA:

Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.

 

Wiza dla dzieci wpisanych do paszportu innej osoby

Wnioskodawca podróżujący z dzieckiem, które jest wpisane do jego paszportu, powinien zaznaczyć ten fakt na swoim wniosku wizowym oraz załączyć fotografię dziecka (format paszportowy).

 

Wyjazdy turystyczne do Tybetu

Każdy, kto chce zwiedzić Tybet, musi być uczestnikiem wycieczki do tego regionu, organizowanej przez polskie biuro podróży. Liczba uczestników każdej wycieczki musi wynosić przynajmniej pięć osób. Zainteresowani powinni spełnić wymagania dotyczące uzyskania turystycznej wizy grupowej. Najpierw jednak muszą otrzymać zgodę Biura Turystyki Tybetańskiego Regionu Autonomicznego ChRL.

 

Wizy do Hongkongu

Osoby posługujące się w podróży polskim paszportem nie podlegają obowiązkowi uzyskania wizy do Hongkongu, jeżeli podróżują przez Hongkong tranzytem lub składają tam zwykłą wizytę służbową albo będą uczestniczyć w zawodach sportowych, odwiedzać rodzinę, zwiedzać itp., a ich każdorazowy pobyt nie będzie trwać dłużej niż 90 dni.

O wizę do Hongkongu muszą się ubiegać osoby, które planują pobyt dłuższy niż 90 dni.

Wiza jest konieczna także dla osób wyjeżdżających do Hongkongu na studia, praktyki, do pracy, do organizacji ekspozycji lub występów artystycznych, nawet jeśli okres pobytu nie przekroczy 90 dni.

Osoby, których pobyt w Hongkongu ma przekroczyć 90 dni, powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziale Konsularnym Ambasady ChRL. Pozostałe osoby potrzebujące wizy do Hongkongu proszone są o bezpośredni kontakt z Departamentem Imigracyjnym Hongkongu:

HONG KONG IMMIGRATION DEPARTMENT

IMMIGRATION TOWER 7, GLOUCESTER ROAD WAN CHAI, HONG KONG

telefon: +852 28246111; faks: +852 28777711.

www.immd.gov.hk/ehtml/services.htm

 

Cennik

Wydział Konsularny Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce pobiera od obywateli polskich ubiegających się o wizy wjazdowe do Chin następujące opłaty:

1. Za indywidualną wizę wjazdową do Chin każdego typu pobiera się 260 złotych; Dodatkowa opłata za biuro podawcze - 185 zł. Razem wiza wynosi 445 zł

2. Za wizy grupowe pobiera się po 220 złotych od każdej osoby; dodatkowa opłata 185 zł.

3. Za wydanie wizy w trybie ekspresowym pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 110 złotych. Wiza razem z opłatą za biuro podawcze wynosi 645 zł

Wszystkie opłaty konsularne (związane z czynnościami wizowymi, czynnościami paszportowymi, wydawaniem zaświadczeń itp.) muszą być uiszczane drogą wpłaty na konto bankowe.

 

Czas wymagany do wydania wizy

W normalnej sytuacji, o ile osoba ubiegająca się o wizę złoży komplet wymaganych dokumentów, na odbiór wizy należy czekać cztery dni robocze (liczą się dni, w które Wydział Konsularny jest otwarty).

W szczególnych przypadkach wiza może być wydana w trybie ekspresowym. Konieczne jest wówczas, aby wnioskodawca zaznaczył na wniosku, że ubiega się o skrócenie czasu oczekiwania na wizę, a przy odbiorze wniósł dodatkową opłatę.

TRYB ZWYCZAJNY -    Czas oczekiwania: 1 tydzień (pon.-pon., śr.-śr., czw.- czw.)

TRYB EKSPRESOWY - Czas oczekiwania: na 3 dzień roboczy Ambasady (pon.-czw., śr.- pon., czw.- śr.)

Godziny urzędowania Wydziału Konsularnego:

poniedziałki       13:30 – 15:30

środy, czwartki    9:00 – 11:00

Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny.

 

Wyślij listę na mój email Wydrukuj