Chińska wiza prywatna

Wybierz


Bilety i hotele

Chińska Wiza Prywatna (rodzinna)

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie i rezerwacja lotnicza

Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie od osoby prywatnej w języku angielskim z uwzględnieniem dat pobytu i uzasadnieniem długości pobytu. Pobierz instrukcje.

W przypadku wizy prywatnej jedno lub  dwukrotnej należy dołączyć skan paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zapraszającego obywatela Chin.

W przypadku wyjazdu do pracującego w Chinach członka rodziny należy dodatkowo do dokumentów dołączyć kopię karty stałego pobytu osoby zapraszającej.

Wymagane jest także poświadczenie meldunku w Chinach.

Konieczny jest również bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony.

2. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

3. Zdjęcie

Aktualne zdjęcie typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost na jasnym tle.

4. Wniosek wizowy

Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim. Pobierz wniosek.

 

Wiza wydawana jest dla osób odwiedzających obywateli Chin lub pracujących w Chinach członków rodziny.

Wiza może być 30 dniowa jedno- lub dwukrotna albo dłuższa.

Wiza 30 dniowa jednokrotna ważna jest od momentu wydania 90 dni i uprawnia do przebywania na terytorium Chin do 30 dni. Ostatni wjazd na 3 dni przed końcem ważności wizy.

Wiza 30 dniowa dwukrotna ważna jest od momentu wydania na 180 dni i uprawnia do przebywania na terytorium Chin 2-krotnie po maksymalnie 30 dni. Ostatni wjazd na 3 dni przed końcem ważności wizy.

Wizy dłuższe np. 60 dniowe lub roczne zależą od decyzji konsula.

 

Cena wizy prywatnej

Opłata wizowa w trybie normalnym         260,00 zł; dodatkowa opłata za biuro podawcze 185 zł

Opłata wizowa w trybie ekspres                370,00 zł; dodatkowa opłata za biuro podawcze 275 zł

Opłata za pośrednictwo                            130,00 zł / 150,00 zł

Wyślij listę na mój email Wydrukuj
Skontaktuj się z nami
Kraj docelowy E-mail
Data od - do
Dane kontaktowe Dodatkowe informacje Wyślij