Chińska wiza prywatna

Wybierz


Bilety i hotele

Chińska Wiza Prywatna (rodzinna)

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie i rezerwacja lotnicza

Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie od osoby prywatnej w języku angielskim z uwzględnieniem dat pobytu i uzasadnieniem długości pobytu. Pobierz instrukcje.

W przypadku wizy prywatnej jedno lub  dwukrotnej należy dołączyć skan paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zapraszającego obywatela Chin.

W przypadku wyjazdu do pracującego w Chinach członka rodziny należy dodatkowo do dokumentów dołączyć kopię karty stałego pobytu osoby zapraszającej.

Wymagane jest także poświadczenie meldunku w Chinach.

Konieczny jest również bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony.

2. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

3. Zdjęcie

Aktualne 2 zdjęcia typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost na jasnym tle, jedno dodatkowo należy zeskanować, będzie potrzebne do wniosku on-line.

4. Wniosek wizowy

Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim. https://bio.visaforchina.org/#/nav/quickSelection?visacenterCode=WAW2&request_locale=en_US&site_alias=WAW2_EN

 

Wiza wydawana jest dla osób odwiedzających obywateli Chin lub pracujących w Chinach członków rodziny.

Wiza może być 30 dniowa jedno- lub dwukrotna albo dłuższa.

Wiza 30 dniowa jednokrotna ważna jest od momentu wydania 90 dni i uprawnia do przebywania na terytorium Chin do 30 dni. Ostatni wjazd na 3 dni przed końcem ważności wizy.

Wiza 30 dniowa dwukrotna ważna jest od momentu wydania na 180 dni i uprawnia do przebywania na terytorium Chin 2-krotnie po maksymalnie 30 dni. Ostatni wjazd na 3 dni przed końcem ważności wizy.

Wizy dłuższe np. 60 dniowe lub roczne zależą od decyzji konsula.

 

Cena wizy prywatnej

Opłata wizowa w trybie normalnym         445,00 zł;

Opłata wizowa w trybie ekspres                645,00 zł;

Opłata za pośrednictwo                            190,00 zł

Wyślij listę na mój email Wydrukuj