Chińska wiza grupowa

Wybierz


Bilety i hotele

Chińska Wiza grupowa -  turystyczna

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie, zaświadczenie i bilet lotniczy

Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie grupowe wystawione przez Krajowe Biuro Turystyki ChRL, Biuro Turystyki danej prowincji, regionu autonomicznego lub miasta wydzielonego, albo przez biuro podróży upoważnione przez chiński rząd (3 egzemplarze)

Należy również dołączyć 3 egzemplarze zaświadczenia z polskiego biura podróży zawierające informację o zarezerwowanym hotelu i 3 egzemplarze listy uczestników wyjazdu grupowego zawierające dane każdej osoby: imię i nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu.

Konieczny jest również bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony.

2. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

3. Zdjęcie

Aktualne 2 zdjęcia typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost na jasnym tle, jedno dodatkowo należy zeskanować, będzie potrzebne do wniosku on-line.

4. Wniosek wizowy

Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim. https://bio.visaforchina.org/#/nav/quickSelection?visacenterCode=WAW2&request_locale=en_US&site_alias=WAW2_EN

 

Wizę turystyczną grupową wydaje się zorganizowanym grupom turystycznym celem zwiedzania ChRL. Minimalna ilość uczestników to 10 osób. Wszyscy muszą razem przekraczać granice i przez cały okres pobytu na terenie ChRL muszą bezwzględnie przebywać razem.

Wiza uprawnia do wjazdu i przebywania na terytorium Chin przez 30 dni i ważna jest 3 miesiące od daty wydania (ostatni wjazd przed końcem upływu ważności wizy).

 

Cena wizy grupowej (od każdej osoby)

Opłata wizowa w trybie normalnym      220,00 zł; dodatkowa opłata za biuro podawcze 185 zł

Opłata za pośrednictwo                        190,00 zł

 

 

 

Wiza grupowa - biznesowa

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie, bilet lotniczy i rezerwacja hotelowa

Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie grupowe wystawione przez instytucję upoważnioną przez chiński rząd (3 egzemplarze).

Należy również dołączyć 3 egzemplarze listy uczestników wyjazdu grupowego zawierające dane każdej osoby: imię i nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu.

Konieczny jest również bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony i potwierdzenie rezerwacji hotelu.

2. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

3. Zdjęcie

Aktualne zdjęcie typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost na jasnym tle.

4. Wniosek wizowy

Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim. Pobierz wniosek

 

 Wizę biznesową  grupową wydaje się zorganizowanym grupom biorącym udział w zawodach sportowych, wystawach, targach, uroczystościach lub celem składania przyjacielskich wizyt w Chinach. Minimalna ilość uczestników to 10 osób. Wszyscy muszą razem przekraczać granice i przez cały okres pobytu na terenie ChRL muszą bezwzględnie przebywać razem.

 

Cena wizy grupowej (od każdej osoby)

Opłata wizowa w trybie normalnym      220,00 zł; dodatkowa opłata za biuro podawcze 185 zł

Opłata za pośrednictwo                        190,00 zł

Wyślij listę na mój email Wydrukuj