Chińska wiza biznesowa (służbowa)

Wybierz


Bilety i hotele

Chińska wiza biznesowa (służbowa)

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie, bilet lotniczy i rezerwacja hotelowa

Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie od firmy zagranicznej na wyjazd biznesowy (służbowy). Pobierz instrukcje

Przy wizach biznesowych wielokrotnych konieczny jest oryginał zaproszenia wydany przez chińskie władze prowincji. Pobierz wzór

Niezbędny jest również bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony.

2. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

3. Zdjęcie

Aktualne 2 zdjęcia typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost na jasnym tle, jedno dodatkowo należy zeskanować, będzie potrzebne do wniosku on-line.

4. Wniosek wizowy

Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim. https://bio.visaforchina.org/#/nav/quickSelection?visacenterCode=WAW2&request_locale=en_US&site_alias=WAW2_EN

 

Wizy służbowe wydaje się na wyjazdy biznesowe, rozmowy handlowe, wizyty na targach. Wiza może być jedno-, dwu- lub wielokrotna. Jednokrotna ważna jest od momentu wydania 3 miesiące i uprawnia do jednego wjazdu do Chin i pobytu maksymalnie przez 30 dni. Przy wizie dwukrotnej można przebywać na terytorium CHRL dwukrotnie po 30 dni. Ostatni wjazd przed końcem upływu ważności wizy (3 dni). Wiza ważna jest przez 6 miesięcy od daty wydania. Wiza wielokrotna ważna jest 12 miesięcy od dnia wydania i uprawnia do pobytu tyle dni ile podano w zaproszeniu. Ostatni wjazd musi odbyć się przed końcem ważności wizy. Wizę wielokrotną wydaje się osobom już wcześniej przebywającym na terenie Chin na podstawie wizy biznesowej. Do wizy rocznej konieczne są wcześniejsze częste wyjazdy biznesowe min. 4-5 razy w roku.

 

Cena wizy biznesowej (służbowej)

Opłata wizowa w trybie normalnym      445,00 zł;

Opłata wizowa w trybie ekspres            645,00 zł;

Opłata za pośrednictwo                        190,00 zł

Wyślij listę na mój email Wydrukuj