Chińska wiza pracownicza

Wybierz


Bilety i hotele

Chińska wiza pracownicza

Wymagane dokumenty - aplikacja osobista w konsulacie, biuro może odebrać owizowany paszport

1. Dokumenty potwierdzające przyjęcie do pracy

Podstawą uzyskania wizy jest:

- Zaproszenie od firmy z Chin zatrudniającej aplikanta (oryginał)

 oraz jeden z dokumentów do wyboru w oryginale

-„Zezwolenie na podjęcie pracy przez cudzoziemca", wystawione przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ChRL;

lub

- „Potwierdzenie zatrudnienia zagranicznego eksperta",

- „Akceptacja zmian w stałym przedstawicielstwie zagranicznej firmy",

- „Wyciąg z rejestru stałych przedstawicielstw zagranicznych firm",

- „Legitymacja pracownika stałego przedstawicielstwa zagranicznej firmy",

- „Zezwolenie na pobyt cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej", wystawione przez lokalne Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Chinach,

 - „Zaświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej". 

 

2. Bilet lotniczy i rezerwacja hotelowa.  

 Konieczny jest bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony i potwierdzenie rezerwacji hotelu.

 

3. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym. Należy dołączyć kopię pierwszej strony paszportu ze zdjęciem.

 

4. Zdjęcie

Aktualne zdjęcie typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost na jasnym tle.

 

5. Wniosek wizowy

Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim. Pobierz wniosek

 

6. Zaświadczenie o stanie zdrowia

Wypełnione na specjalnym formularzu i wydane przez państwowego lekarza. Należy dołączyć zaświadczenie HIV/AIDS, wyniki badań laboratoryjnych oraz wyniki RTG klatki piersiowej. Pobierz formularz.

Obecnie badania nie są wymagane w konsulacie.

 

 

Wiza wydawana jest dla osób zamierzających podjąć pracę na terytorium ChRL na okres ponad 6 miesięcy. Ważna jest od momentu wydania 12 miesięcy, wielokrotnego wjazdu i uprawnia do pobytu w Chinach zgodnie z terminami podanymi w zaproszeniu. Ostatni wjazd musi się odbyć przed końcem ważności wizy.

Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od daty wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.

 

Cena wizy pracowniczej

Opłata wizowa w trybie normalnym      260,00 zł; dodatkowa opłata za biuro podawcze 185 zł

Opłata wizowa w trybie ekspres             370,00 zł; dodatkowa opłata za biuro podawcze 275 zł

Opłata za pośrednictwo - odbiór            70,00 zł

 

Wyślij listę na mój email Wydrukuj
Skontaktuj się z nami
Kraj docelowy E-mail
Data od - do
Dane kontaktowe Dodatkowe informacje Wyślij