Wiza na Białoruś

Wybierz


Bilety i hotele

Wymagane dokumenty do wizy białoruskiej

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy;

2. Zdjęcie

Aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm, kolorowe, wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, typu paszportowego

3. Wniosek wizowy

Wypełniony komputerowo i osobiście podpisany wniosek wizowy; pobierz wzór 7

4. Ubezpieczenie

Polisa ubezpieczenia medycznego do 20.000 Eu ważna na terytorium Białorusi. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.

5. Dokument określający cel podróży

W przypadku wizy turystycznej - oryginał lub kopia vouchera turystycznego, przy pobycie dłuższym niż 10 dni – potwierdzenie rezerwacji hotelowej

W przypadku wizy prywatnej:

- zaproszenie od obywatela Białorusi wydane przez urząd obywatelstwa i migracji i/lub kopia paszportu osoby zapraszającej zawierająca dane osobowe oraz dane meldunkowe.

- wyjazd na groby krewnych - zamiast zaproszenia należy złożyć dokumenty, potwierdzające pochówek, wystawione przez władze białoruskie, a także dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię).

- W przypadku ciężkiej choroby lub zgonu bliskiego krewnego z Białorusi należy dołączyć potwierdzenie białoruskiego zakładu leczniczego o ciężkiej chorobie krewnego, lub akt zgonu lub telegram międzynarodowy zawiadamiający o zgonie oraz dokument potwierdzający bliskie pokrewieństwo.

W przypadku wizy biznesowej - oryginał/kopia zaproszenia od firmy białoruskiej, jej certyfikat rejestracyjny, kopia kontraktu, zaświadczenie o zatrudnieniu i zajmowanym stanowisku na firmowym papierze (oryginał).

W przypadku wizy dla kierowców zawodowych - list firmowy do Konsulatu RB z prośbą o wydanie wizy dla kierowcy zatrudnionego w firmie przewozowej z podaniem jego danych paszportowych i określeniem rodzaju i terminu trwania wizy oraz zaświadczenie z ZMPD, ksero licencji na przewozy międzynarodowe, ksero prawa jazdy.

W przypadku wizy tranzytowej – kopia ważnych biletów kolejowych lub lotniczych, kopia wizy państwa docelowego . W tranzycie samochodowym – skierowanie od firmy zatrudniającej kierowcę.

W przypadku wizy naukowej, sportowej, dziennikarskiej – zaproszenie od instytucji białoruskiej oraz ewentualnie skierowanie od pracodawcy i legitymacja.

Rodzaje wiz

Wiza daje prawo jednokrotnego, dwukrotnego lub wielokrotnego pobytu w Białorusi w zależności od typu wizy. Wiza jednokrotna pozwala na wjazd do Białorusi jeden raz, wiza dwukrotna – na dwukrotny wjazd i wiza wielokrotna – na wjazd więcej niż dwa razy. Wizy jedno- i dwukrotne wydawane są na okres do 30 dni, wizy wielokrotne – na 90 dni lub roczne. Wizy wielokrotne wydawane są tylko dla osób, które wcześniej wyjeżdżały już na Białoruś.Wizy trzymiesięczne pozwalają na pobyt do 45 dni łącznie, wizy roczne - do 180 dni.

Termin wizowania

Wizę uzyskuje się w trybie normalnym do 5 dni roboczych, w trybie ekspresowym – w ciągu 48 godzin, licząc od momentu złożenia pełnego kompletu dokumentów.

Konsul może zażądać innych dokumentów potwierdzających dane znajdujące się we wniosku wizowym oraz zaprosić wnioskodawcę na rozmowę wyjaśniającą.

Osoby małoletnie (dzieci)

Dla osób niepełnoletnich wymagane są kopie stron paszportów rodziców zawierające dane osobowe ze zdjęciem.

Cennik

1. Opłaty konsularne (ceny podane są w euro)

Rozpatrywanie wniosku wizowego od 5 do 10 dni (tryb zwykły) / do 2 dni (tryb ekspres)

Typ wizy Tryb zwykły Tryb ekspresowy
wiza turystyczna jednokrotna do 30 dni 25 50
wiza turystyczna dwukrotna do 30 dni 35 70
wiza służbowa, prywatna jednokrotna do 30 dni 25 50
wiza służbowa, prywatna dwukrotna do 30 dni 35 70
wiza służbowa, prywatna wielokrotna na 90 dni 60 120
wiza służbowa wielokrotna roczna 60 120
wiza tranzytowa jednokrotna 10 20
wiza tranzytowa dwukrotna 15 30
wiza tranzytowa wielokrotna 35 70
wiza grupowa (min.5 osób) jednokrotna 10 20
wiza grupowa (min.5 osób) dwukrotna 18 36

 

2. Pozostałe opłaty

  • pośrednictwo wizowe -  190 zł
  • voucher turystyczny  -  od 100 zł (do nabycia w biurze)
  • ubezpieczenie w zależności od ilości dni

 Dzieci w wieku do 6 lat są zwolnione z opłaty wizowej.

 

Wyślij listę na mój email Wydrukuj