Białoruska wiza tranzytowa

Wybierz


Bilety i hotele

Białoruska wiza tranzytowa

Wymagane dokumenty

1. Wiza państwa docelowego

Podstawą uzyskania wizy jest kopia wizy państwa docelowego oraz kopia biletów lotniczych, kolejowych lub ubezpieczenie. Wizę można uzyskać jedno- lub dwukrotną albo wielokrotną (dla kierowców zawodowych). Wiza wydawana jest na okres nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi.

W przypadku kierowców zawodowych należy przedłożyć dodatkowo pismo od firmy adresowane do konsulatu RB z prośbą o wydanie wizy zawierające dane paszportowe kierowcy oraz rodzaj i termin wizy.

2. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy;

3. Zdjęcie

Aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm, kolorowe, wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, typu paszportowego

4. Wniosek wizowy

Wypełniony komputerowo i osobiście podpisany wniosek wizowy; pobierz wzór 7

5. Ubezpieczenie

Polisa ubezpieczenia medycznego do 20 000 euro ważna na terytorium Białorusi. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.

 

Cena wizy tranzytowej   (ceny w euro)

- jednokrotnej

 • Rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)      -  10 eu

 • Rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) -  20 eu

 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł

 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 1 do 3 dni - 9 zł

- dwukrotnej

 • Rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)      -  15 eu

 • Rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) -  30 eu

 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł

 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 4 - 5 dni - 19 zł

- wielokrotnej

 • Rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)      -  35 eu

 • Rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) -  70 eu

 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł

 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni

Wyślij listę na mój email Wydrukuj