Białoruska wiza prywatna

Wybierz


Bilety i hotele

Białoruska wiza prywatna

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie

Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie (oryginał) od obywatela Białorusi wydane przez urząd obywatelstwa i migracji oraz kopia paszportu osoby zapraszającej zawierająca dane osobowe oraz dane meldunkowe. W przypadku wiz krótszych niż 30 dni, najczęściej do 10 dni, wystarczy do wniosku dołączyć ksero paszportu osoby zapraszającej wraz ze stroną z meldunkiem . Można uzyskać wizę jedno- lub dwukrotną do 30 dni lub wielokrotną do 90 dni (lub roczną). Wzór zaproszenia 8

W przypadku wyjazdu na groby krewnych zamiast zaproszenia należy złożyć dokumenty potwierdzające pochówek, wystawione przez władze białoruskie a także dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię).

W przypadku ciężkiej choroby lub zgonu bliskiego krewnego z Białorusi należy dołączyć potwierdzenie białoruskiego zakładu leczniczego o ciężkiej chorobie krewnego lub akt zgonu, lub telegram międzynarodowy zawiadamiający o zgonie oraz dokument potwierdzający bliskie pokrewieństwo.

2. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy;

3. Zdjęcie

Aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm, kolorowe, wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, typu paszportowego

4. Wniosek wizowy

Wypełniony komputerowo i osobiście podpisany wniosek wizowy; pobierz wzór 7

5. Ubezpieczenie

Polisa ubezpieczenia medycznego do 20.000 Eu ważna na terytorium Białorusi. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.

 

Cena wizy prywatnej    (ceny w euro)

- jednokrotnej do 30 dni

 • Rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)      -   25 eu

 • Rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) -   50 eu

 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł

 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni    np. od 6 - 12 dni - 29 zł

- dwukrotnej do 30 dni

 • Rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)      -   35 eu

 • Rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) -   70 eu

 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł

 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 22 - 24 dni - 49 zł

- wielokrotnej do 90 dni (45 dni pobytu)

 • Rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)      -  60 eu

 • Rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) -  120 eu

 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł

 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 64 - 66 dni - 98 zł

- wielokrotnej rocznej (180 dni pobytu)

 • Rozpatrywanie wniosku ok. 10 dni (tryb zwykły)      -  60 eu

 • Rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) -  120 eu

 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł

 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 151 - 180 dni - 149 zł

Wyślij listę na mój email Wydrukuj