Wietnam - informacje wizowe

Wybierz


Bilety i hotele

Informacje wizowe - wiza wietnamska

 

Obywatele Polski zamierzający odwiedzić Wietnam zobowiązani są posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium tego kraju. W zależności od celu wjazdu wydawane są wizy turystyczne i biznesowe, jednokrotne lub wielokrotne. Wiza wydawana jest na ilość dni podanych we wniosku i ważna tylko w te dni. Do uzyskania wizy wietnamskiej wymagane są następujące dokumenty:

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://visa.mofa.gov.vn/homepage.aspx

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i instrukcją a następnie szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem (32/2588 935 lub 517135553).

4. Dokument określający cel podróży w przypadku wyjazdu biznesowego. Takim dokumentem jest zaproszenie z firmy wietnamskiej (oryginał, scan, kopia) potwierdzone przez Wydział ds. Imigracji przesłane z Wietnamu do konsulatu w Warszawie. pobierz wzór

Zaproszenie powinno zawierać:

Dane osoby ubiegającej się o wizę (tak jak w paszporcie): imiona i nazwisko, numer paszportu, datę i miejsce urodzenia, stanowisko w firmie/uczelni/Instytucji.

Dane dot. podróży: ilość planowanych wjazdów do kraju, daty w jakich podróże mają się odbyć

Cel wizyty: należy krótko opisać cel wizyty.

Dane instytucji zapraszającej: nazwa i adres firmy/instytucji/organizatora targów, dane rejestrowe firmy (np.: lokalny NIP i KRS)

Zaproszenie musi być wydrukowane na papierze firmowym, z pieczęcią i podpisem osób upoważnionych.

 

Jak można składać dokumenty?

- osobiście w biurze - należy przynieść wszystkie wymagane dokumenty; wniosek wizowy można wypełnić na miejscu.

- przesłać komplet dokumentów kurierem  (zamów kuriera). W razie problemów prosimy o kontakt z biurem tel. 517135553.

Sposób dostarczenia dokumentów do wizowania wybiera zawsze klient i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne niedostarczenia ich w odpowiednim terminie lub zagubienie.

O terminie odbioru owizowanego paszportu informujemy telefonicznie. Czas oczekiwania zależy od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji do biura, złożenia w konsulacie i rodzaju wyrabianej wizy.

Uwaga: Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny i zwrotu kosztów

 

Rodzaje wiz wietnamskich

- Wiza Turystyczna

- Wiza Biznesowa

 

Cennik

Rodzaj wizy                                                Opłata konsularna

Wiza turystyczna (do 30, 90 dni)        250/300 PLN

Wiza biznesowa  (do 30, 90 dni)        250/300/450 PLN

Pośrednictwo wizowe     190 zł

Wyślij listę na mój email Wydrukuj