Rosyjska wiza biznesowa

Wybierz


Bilety i hotele

Wymagane dokumenty

 1. Zaproszenie
  Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie wydane przez Departament Federalnych Służb Migracyjnych FR – oryginalny żółty druk lub oryginalne zaproszenie na papierze firmowym od firmy rosyjskiej. Zaproszenie powinno zawierać: Przykładowy wzór zaproszenia 4 i 5.
  Wiza biznesowa może być jednokrotna lub dwukrotna wydawana na okres do 90 dni lub wielokrotna na okres do 1 roku lub na dwa lata. Całkowity czas pobytu cudzoziemca na terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie wizy wielokrotnej nie może wynosić więcej niż 90 dni w ciągu każdego okresu wynoszącego 180 dni.
  Wizy wielokrotne na okres jednego roku są wystawiane jedynie wtedy, gdy w ciągu poprzedzającego roku (12 miesięcy) wnioskodawca chociażby jeden raz wjeżdżał do Rosji na podstawie wizy biznesowej.
 2. Paszport
  Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy;
 3. Zdjęcie
  Zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne nie starsze niż pół roku.
 4. Wniosek wizowy
  Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Wniosek wizowy wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim korzystając ze specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji http://visa.kdmid.ru/
 5. Ubezpieczenie
  Polisa ubezpieczenia medycznego do 30 000 euro ważna na terytorium Rosji, z terminem ważności całkowicie pokrywającym się z terminem ważności wizy.

Cena wizy biznesowej

 • Rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)      - 300 zł
 • Rozpatrywanie wniosku do 5 dni (tryb ekspresowy) - 600 zł
 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł
 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni np. 1 miesiąc - 60 zł

 

Wyślij listę na mój email Wydrukuj