Kuba - informacje wizowe

Wybierz


Bilety i hotele

Informacje wizowe - wiza kubańska

Obywatele polscy udający się na Kubę obowiązani są do posiadania odpowiedniej wizy. Dla wyjazdów w celach turystycznych wydaje się tzw. kartę turysty (Tarjeta de Turista). Kontrakty, negocjacje, rozmowy biznesowe wymagają wizy biznesowej. Dziennikarze dodatkowo muszą posiadać odpowiednią akredytację. Wizy wydaje Konsulat Kuby w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 34A, tel. 22 8481715. Wizy wydawane są na okres 30 dni. W razie pobytu dłuższego niż 30 dni wizę można przedłużyć na miejscu. Formalności załatwia się we właściwych urzędach imigracyjnych Inmigración y Extranjeria (adres w Hawanie: calle Factor y Final, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución) - wcześniej należy kupić znaczki opłaty skarbowej na kwotę 25 CUC w jednym z oddziałów Banco de Credito y Comercio. Należy przedłożyć do wglądu paszport, bilet lotniczy i rachunek za opłacone zakwaterowanie.

Przy przekraczaniu granicy turysta obowiązany jest mieć bilet powrotny lub umożliwiający kontynuację podróży.

Turyści przyjeżdżający indywidualnie powinni mieć przynajmniej 100 CUC (lub równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej) na każdy dzień planowanego pobytu. Służby graniczne egzekwują rygorystycznie ten wymóg. Posiadanie kart kredytowych traktowane jest jako spełnienie tego warunku.

Służby graniczne mogą odmówić prawa przekroczenia granicy bez podania powodu.

Przed odprawą paszportową każdy turysta mający wizę obowiązany jest wypełnić formularz Tarjeta Internacional de Embarque y Desembarque (dokument stosowany m.in. przez linie lotnicze zezwalający na wejście na pokład samolotu lub jego opuszczenie). Podstemplowany formularz należy zachować, ponieważ bez niego niemożliwe jest opuszczenie Kuby, a uzyskanie nowego wymaga wielu zabiegów. Turyści przyjeżdżający na wypoczynek zorganizowany nie muszą udokumentować posiadanych środków pieniężnych. Turyści przyjeżdżający indywidualnie powinni mieć przynajmniej 100 CUC (lub równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej) na każdy dzień planowanego pobytu. Przy wylocie z Kuby obowiązuje wniesienie opłaty lotniskowej w wysokości 25 CUC. Bez dokonania tej opłaty podróżny nie jest dopuszczany do odprawy paszportowej.

Wiza turystyczna

Wiza wydawana jest w formie karty turysty. Ważna jest 180 dni od daty wydania (wjazd przed końcem ważności wizy) i przyznawana jest na maks. 30 dni.

Podstawą uzyskania wizy jest bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony oraz kopia rezerwacji hotelowej.

W przypadku wyjazdów organizowanych przez biuro podróży należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa w wycieczce oraz program imprezy.

Wiza biznesowa

Wiza przyznawana dla osób wyjeżdżających w celach służbowych. Ważna jest 180 dni od daty wydania (wjazd przed końcem ważności wizy) i przyznawana jest na maks. 30 dni.

Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie służbowe imienne wysłane bezpośrednio z Kuby do Ambasady w Warszawie.

 

Jak można składać dokumenty?

- osobiście w biurze - należy przynieść wszystkie wymagane dokumenty; wniosek wizowy można wypełnić na miejscu.

- przesłać komplet dokumentów kurierem. W razie problemów prosimy o kontakt z biurem tel. 517135553.

Sposób dostarczenia dokumentów do wizowania wybiera zawsze klient i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne niedostarczenia ich w odpowiednim terminie lub zagubienie.

O terminie odbioru owizowanego paszportu informujemy telefonicznie. Czas oczekiwania zależy od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji do biura, złożenia w konsulacie i rodzaju wyrabianej wizy.

Uwaga: Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny i zwrotu kosztów.

 

Wyślij listę na mój email Wydrukuj