Karta PLANETA MŁODYCH

Wybierz


Bilety i hotele

 

Karta Planeta Młodych

 

To produkt przeznaczony dla młodych osób w wieku od 5 lat do 39 lat.

Nie trzeba być uczniem ani studentem.

Karta Planeta Młodych to 10 wersji ubezpieczenia.

W Polsce – Classic i Classic Sport, Świat – Travel, Travel Sport, Travel VIP i Travel Sport VIP.

 

Karta Classic (CA i CD) działa na obszarze Polski.

Przeznaczona jest dla osób amatorsko uprawiających letnie i zimowe sporty ( w tym narciarstwo, snowboard).

Ubezpieczenie obowiązuje również w trakcie wolontariatu, staży, praktyk i w pracy zarobkowej (z wyłączeniem prac na wysokościach, pod ziemią i wodą oraz działań z użyciem niebezpiecznych narzędzi)

 

Karta Classic Sport (CSA i CSD) działa na obszarze Polski.

Przeznaczona jest dla osób wyczynowo uprawiających sport, a więc członków klubów sportowych itp. biorących udział w obozach kondycyjnych, szkoleniowych oraz zawodach sportowych.

Za wyczynowe uprawianie sportu uważa się również zawodowe uprawianie sportu oraz udział w wyprawach o ekstremalnych warunkach klimatycznych. W skład karty wchodzi ubezpieczenie w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka i sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie obowiązuje również w trakcie wolontariatu, staży , praktyk i w pracy zarobkowej (z wyłączeniem prac na wysokościach, pod ziemią i wodą oraz działań z użyciem niebezpiecznych narzędzi)

W skład karty Classic wchodzi jedynie ubezpieczenie NNW.

 

Karta Travel (TA i TD) działa na obszarze wszystkich krajów świata (bez Kanady i USA).

Karta Travel przeznaczona jest dla osób często wyjeżdżający za granicę, na wymianę, staż, praktykę, wolontariat czy też do pracy zarobkowej (z wyłączeniem prac na wysokościach, pod ziemią i wodą oraz działań z użyciem niebezpiecznych narzędzi). Wersja Travel przeznaczona jest dla osób amatorsko uprawiających letnie i zimowe sporty (w tym narciarstwo, snowboard).

W skład ubezpieczenia wchodzą:

KL (POZA GRANICAMI POLSKI ) , NNW I OC W POLSCE I ZA GRANICĄ.

 

Karta Travel Sport (TSA i TSD) działa na terenie całego świata bez Kanady i USA.

Karta przeznaczona jest dla osób wyczynowo uprawiających sport lub wyjeżdżających na wyprawę, ekspedycję do miejsc o ekstremalnych warunkach przyrodniczo-klimatycznych.

W skład karty wchodzą wszelkie formy pracy tak zarobkowej jak i niezarobkowej oraz ubezpieczenie w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka i sportów ekstremalnych, wyczynowe uprawianie sportu w ramach sekcji i klubów sportowych, uczestnictwo w zawodach i obozach kondycyjno-sprawnościowych.

Za wyczynowe uprawianie sportu uważa się również zawodowe uprawianie sportu oraz wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. Tak więc różnego rodzaju ekspedycje, wyprawy w wysokie partie gór, wyprawy na pustynie do dżungli itp. Choroby tropikalne o ile nie wynikają z zaniedbania obowiązkowych szczepień są objęte ubezpieczeniem.

W skład ubezpieczenia wchodzą:

KL (POZA GRANICAMI POLSKI ) , NNW I OC W POLSCE I ZA GRANICĄ .

 

Karta Travel VIP (TDV) i Karta Travel Sport VIP (TSDV) działa na terenie całego świata. Karty przeznaczone są dla osób wybierających się do Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Wariant Sport posiada rozszerzenie w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowych i ekstremalnych.

W skład ubezpieczenia wchodzą:

KL (POZA GRANICAMI POLSKI) , NNW I OC W POLSCE I ZA GRANICĄ.

 

 

 

 

Wysokość składek członkowskich

Karty Planeta Młodych

 

 

Wariant Karty          Wersja Karty      Koszt jednostkowy składki    Obszar

 

Karta Classic             CA                    35,00 zł                  Polska

                                  CD                    50,00 zł

Karta Classic Sport   CSA                  55,00 zł

                                  CSD                  75,00 zł

 

Karta Travel              TA                     60,00 zł                  Świat

                                  TD                     70,00 zł                  bez

Karta Travel Sport    TSA                   90,00 zł                  USA i

                                  TSD                  110,00 zł                 Kanady

 

Karta Travel Vip           TDV              250,00 zł          Świat, USA

Karta Travel Sport Vip   TSDV          290,00 zł            Kanada

 

  Limity ubezpieczeń

NNW – “A” - w wysokości   7000 zł,

    “D” - w wysokości   20000 zł

 

 KL  -           - w wysokości   60000 zł

zawiera min. opiekę dentystyczną do 250 EURtransport poszkodowanego,   akcja ratownicza w górach do 5000 EUR

 

  OC            -  w wysokości   50000 EUR – w życiu prywatnym

                    -  w wysokości   25000 EUR – w trakcie uprawiania sportów

 

 

 

Karta Planeta Młodych Plus

 

To produkt przeznaczony dla młodych osób w wieku od 39 lat do 59 lat

 

Karta Planeta Młodych Plus to 10 wersji ubezpieczenia.

 

W Polsce – Classic i Classic Sport, Świat – Travel, Travel Sport, Travel VIP i Travel Sport VIP.

 

Wysokość składek członkowskich

Karty Planeta Młodych Plus

 

 

Wariant Karty          Wersja Karty      Koszt jednostkowy składki    Obszar

 

Karta Classic                     CA                        55,00 zł                           Polska

                                       CD                        70,00 zł

Karta Classic Sport            CSA                       75,00 zł

                                      CSD                       95,00 zł

 

Karta Travel                      TA                        90,00 zł                           Świat bez USA i Kanady

                                       TD                       100,00 zł                 

Karta Travel Sport           TSA                        120,00 zł                 

                                     TSD                       150,00 zł                

 

Karta Travel Vip              TDV                       290,00 zł                           Świat, USA i Kanada

Karta Travel Sport Vip      TSDV                     320,00 zł                      

 

 

 

Wyślij listę na mój email Wydrukuj