Indie - informacje wizowe

Wybierz


Bilety i hotele

Informacje wizowe - wiza indyjska

Obecnie aplikowanie za pośrednictwem biura jest możliwe tylko dla wiz turystycznych i biznesowych. O pozostałe należy aplikować osobiście w konsulacie.

Pomagamy równiez w uzyskaniu e-wiz

 

Wymagane dokumenty do wizy indyjskiej

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie

Kolorowa, aktualna, wyraźna fotografia, z twarzą na wprost, typu paszportowego o wymiarach 3.5/4.5 cm.

3. Wniosek wizowy

Kliknij w poniższy link aby pobrać wniosek: http://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp

Wniosek musi być wypełniony online, wydrukowany i podpisany na pierwszej stronie pod przyklejonym zdjęciem oraz na ostatniej stronie.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem pobierz wzór 1 i szczegółowe wypełnienie wniosku. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem 517135553 lub 32/2588 935.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Dokument określający cel podróży

- zaproszenie od osoby prywatnejpobierz wzór 2

Ten dokument wystawiany jest przez rodzinę lub przyjaciół z kraju do którego się wyjeżdża. Zaproszenie powinno zawierać:

Dane osoby ubiegającej się o wizę (tak jak w paszporcie): imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, narodowość i numer paszportu.

Daty wjazdu i wyjazdu, ilość wjazdów, długość podróży, adres pod którym będzie przebywał zapraszany, cel odwiedzin.

Dane osoby zapraszającej: imiona i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu.

Zaproszenie musi być napisane w języku angielskim.

- zaproszenie od firmy zagranicznejpobierz wzór 3

Ten dokument potwierdza chęć przyjęcia pracownika partnerskiej firmy/instytucji/uczelni. Zaproszenie powinno zawierać:

Dane osoby ubiegającej się o wizę (tak jak w paszporcie): imiona i nazwisko, numer paszportu, datę i miejsce urodzenia, stanowisko w firmie/uczelni/Instytucji.

Dane dot. podróży: ilość planowanych wjazdów do kraju, daty w jakich podróże mają się odbyć

Cel wizyty: należy krótko opisać cel wizyty.

Dane instytucji zapraszającej: nazwa i adres firmy/instytucji/organizatora targów, dane rejestrowe firmy (np.: lokalny NIP i KRS)

Zaproszenie musi być wydrukowane na papierze firmowym, z pieczęcią i podpisem osób upoważnionych.

- list polecający od firmy wnioskodawcypobierz wzór 4

Ten dokument jest wystawiany przez firmę/uczelnie/instytucje pracownika/studenta w związku z ubieganiem się o wizę. Pismo powinno zawierać:

Dane osoby ubiegającej się o wizę (tak jak w paszporcie): imiona i nazwisko, numer paszportu, datę i miejsce urodzenia, stanowisko w firmie/uczelni/Instytucji

Dane dot. podróży: ilość planowanych wjazdów do kraju, daty w jakich podróże mają się odbyć

Koszty: należy również podać kto płaci za wyjazd.

Cel wizyty: należy krótko opisać cel wizyty.

Dane firmy wystawiającej list: nazwa i adres firmy/instytucji/organizatora targów, dane rejestrowe firmy (NIP, KRS, REGON)

Pismo musi być wydrukowane na papierze firmowym, z pieczęcią i podpisem osób upoważnionych.

Jak można składać dokumenty?

- osobiście w biurze - należy przynieść wszystkie wymagane dokumenty; wniosek wizowy można wypełnić na miejscu.

- przesłać komplet dokumentów kurierem  (zamów kuriera). W razie problemów prosimy o kontakt z biurem tel. 517135552, 32/2588935.

Sposób dostarczenia dokumentów do wizowania wybiera zawsze klient i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne niedostarczenia ich w odpowiednim terminie lub zagubienie.

O terminie odbioru owizowanego paszportu informujemy telefonicznie. Czas oczekiwania zależy od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji do biura, złożenia w konsulacie i rodzaju wyrabianej wizy.

Uwaga: Konsulat ma prawo odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i zwrotu kosztów.

Rodzaje wiz indyjskich

- wiza turystyczna

- wiza biznesowa

- wiza pracownicza

- wiza studencka

- wiza prywatna

- wiza rodzinna

- wiza tranzytowa

- wiza dziennikarska

- wiza dla filmowców i dokumentalistów

- wiza medyczna

- wiza badawcza

- wiza konferencyjna

 

 

Cennik

1. opłaty konsularne

Lp.

Rodzaj wizy

Opłata wizowa (PLN)

ICWF

Opłata z tytułu kosztów   obsługi BLS (w PLN)

Całkowity koszt

 (w PLN)

1

Wiza turystyczna

471

8

 66,51

 537,51

2

Wiza biznesowa

675

8

 66,51

 741,51

3

Wiza studencka (ważna na   czas trwania kursu)

377

8

 66,51

 443,51

4

Wiza tranzytowa

100

8

 66,51

 166,51

5

Wiza wjazdowa (przyznawana w przypadku wyjazdu na   konferencję, targi, sympozjum) 

377

8

 66,51

 443,51

6

Wiza AIESEC

675

8

 66,51

 741,51

7

Wiza pracownicza

560

8

 66,51

 626,51

8

Wiza pracownicza

560

8

 66,51

626,51

9

Wiza dla filmowćow i   dokumentalistów

377

8

 66,51

443,51

10

Wiza dziennikarska

377

8

 66,51

442,51

11

Wiza rodzinna (dependent   visa)

377

8

 66,51

443,51

12

Wiza medyczna

377

8

 66,51

443,51

13

Wiza badawcza (research   visa)

377

8

 66,51

443,51

14

Przeniesienie ważnej wizy   wydanej przez Ambasadę Indii w Warszawie do nowego paszportu 

100

8

 66,51

166,51

 

2. Pozostałe opłaty

- Koszt pośrednictwa wizowego – 190 zł

- Nieobowiązkowe ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą – do nabycia w biurze

 

Informacje dodatkowe

1. Obywatele wszystkich państw potrzebują wizy aby wjechać na terytorium Republiki Indii.

2. O wizę indyjską w Polsce mogą ubiegać się: Obywatele RP, obywatele Litwy posiadający zezwolenie na pobyt w Polsce, osoby nieposiadające paszportu polskiego ale mieszkające na stałe w Polsce.

3. Lista państw, których obywatele mają prawo do bezpłatnych wiz do Indii: Afganistan, Argentyna, Bangladesz, Korea Północna, Jamajka, Malediwy, Mongolia, Mauritius, Republika Południowej Afryki, Urugwaj. Koszt aplikowania o wizę indyjską w powyższych przypadkach wynosi 65zł (opłata pobierana przez Ambasadę Indii + opłata pobierana przez centrum obsługi wniosków wizowych BLS International Visa Services Poland).  

4. Wiza indyjska ważna jest od daty wystawienia.

5. Aby przedłużyć wizę indyjską w trakcie pobytu w Indiach należy skontaktować się z odpowiednim urzędem (FRRO - Foreigner Regional Registration Office) znajdującym się w najbliższej miejscowości. Jeśli przedłużenie wizy indyjskiej będzie możliwe, urząd poinformuje obcokrajowca o procedurze oraz wymaganych dokumentach.

6. Przebywanie na terenie Indii bez ważnej wizy jest traktowane jako poważne wykroczenie, a cudzoziemcy na okres prowadzonego dochodzenia podlegają zatrzymaniu w areszcie.

7. W przypadku utraty paszportu i otrzymania nowego dokumentu podróży istnieje obowiązek uzyskania nowej wizy na dalszy pobyt i/lub wyjazd z Indii.

8. Osoby niepełnoletnie, które jadą bez rodzica muszą mieć notarialnie podpisany po angielsku dokument gdzie będzie zawarte  kto jest opiekunem, od kiedy do kiedy osoba upoważniona będzie sprawowała opiekę nad osobą niepełnoletnią.

9. Dzieci poniżej 18 roku życia do wniosków muszą mieć dołączoną kopie  paszportów obojga rodziców oraz dokument napisany w języku angielskim, że rodzice biorą odpowiedzialność za swoje dziecko na czas pobytu w Indiach. Dokument ten musi być podpisany przez opiekunów/rodziców i zawierać imię i nazwisko oraz nr paszportu opiekuna, imię i nazwisko oraz nr paszportu dziecka.

10. Osoby pracujące jako dziennikarze lub w zawodzie związanym z mediami muszą aplikować o wizę dziennikarską (journalist) nawet jeśli wybierają się turystycznie. Do wniosku wizowego należy również dołączyć wypełniony i podpisany formularz.

11. Jeśli osoby ubiegające się o wizę Indyjską posiadają drugi paszport innej narodowości do wniosku należy dołączyć skan tego paszportu.

12. Osoby, których praca dotyczy usług rządowych (Government services) muszą dołączyć do wniosku pismo w języku angielskim na papierze firmowym z podpisami przełożonych, że jadą w celu turystycznym a nie biznesowym i nie będą w Indiach wykonywać żadnej pracy.

13. Osoby posiadające współmałżonka o narodowości Hinduskiej muszą aplikować o wizę Entry. Należy do wniosku dołączyć dokumenty: akt małżeństwa (potwierdzony przez MZ), kopię paszportu współmałżonka, akty urodzenia dzieci.

14. Osoby, które pracują jako żołnierze, policjanci, w straży miejskiej muszą do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany formularz.

15. Wnioskodawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za składane wnioski. Wszelkie nieprawdziwe udokumentowanie lub nieprawidłowa interpretacja faktów i informacji wynikających ze złożonych wniosków będzie miała bezpośredni wpływ na decyzję dotyczącą wydania wizy przez Ambasadę Indii w Warszawie.

16. Wszystkie pisma powinny być sporządzone w języku angielskim i skierowane do Ambasady Indii w Warszawie.

17. Proces przyznania wizy trwa obecnie około 10 dni roboczych. Termin ten został odgórnie ustalony przez Ambasadę Republiki Indii i nie istnieje jakakolwiek możliwość przyśpieszenia procedury. Wniosek najlepiej jest składać co najmniej miesiąc przed odlotem.

18. Składanie wniosków - od 09:00 do 13:00; Odbieranie paszportów - od 15:00 do 17:00.

19. Okres ważności wizy do Indii liczy się od daty jej wydania, a nie przyjazdu do Indii. . Przyjazd i wyjazd z Indii musi nastąpić w trakcie ważności wizy.

Wyślij listę na mój email Wydrukuj