Chińska wiza turystyczna

Wybierz


Bilety i hotele

Chińska wiza turystyczna

Wymagane dokumenty

1. Bilet lotniczy i rezerwacja hotelowa

Podstawą uzyskania wizy jest bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony.

Ubiegając się o wizę turystyczną w celu odwiedzenia rodziny oprócz rezerwacji biletu lotniczego należy dołączyć dokument świadczący o pokrewieństwie z osobą przebywającą w Chinach.

W przypadku wyjazdów organizowanych przez biuro podróży należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa w wycieczce oraz program imprezy.

2. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

3. Zdjęcie

Aktualne 2 zdjęcia typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost na jasnym tle, jedno dodatkowo należy zeskanować, będzie potrzebne do wniosku on-line.

4. Wniosek wizowy

Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić on-line podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim. https://bio.visaforchina.org/#/nav/quickSelection?visacenterCode=WAW2&request_locale=en_US&site_alias=WAW2_EN

 

Wizę turystyczną uzyskuje się w przypadku wyjazdu celem zwiedzania, wizyty u rodziny lub znajomych, załatwienia spraw prywatnych. Wiza może być jedno lub dwukrotna. Jednokrotna ważna jest od momentu wydania 3 miesiące i uprawnia do jednego wjazdu do Chin i pobytu maksymalnie przez 30 dni. Przy wizie dwukrotnej można przebywać na terytorium CHRL dwukrotnie po 30 dni. Ostatni wjazd przed końcem upływu ważności wizy (3 dni). Wiza ważna jest przez 6 miesięcy od daty wydania.

 

Cena wizy turystycznej

Opłata wizowa w trybie normalnym      445,00 zł;

Opłata wizowa w trybie ekspres            645,00 zł;

Opłata za pośrednictwo                        190,00 zł

Wyślij listę na mój email Wydrukuj