Białoruska wiza biznesowa (służbowa)

Wybierz


Bilety i hotele

Białoruska wiza biznesowa (służbowa)

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie

Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie (oryginał lub kolorowy skan) – podanie od firmy białoruskiej na papierze firmowym adresowane do Wydziału konsularnego. Wzór zaproszenia 9

W przypadku wizy wielokrotnej do 90 dni oprócz zaproszenia może być wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu i zajmowanym stanowisku na firmowym papierze w oryginale.

W przypadku wiz wielokrotnych rocznych należy oprócz zaproszenia dołączyć oryginał wypisu z rejestru państwowego osób prawnych oraz przedsiębiorców indywidualnych RB o rejestracji firmy białoruskiej lub kopię zaświadczenia o rejestracji firmy białoruskiej potwierdzonej przez notariusza, kopię kontraktu z firmą białoruską oraz zaświadczenie(oryginał) o zatrudnieniu i zajmowanym stanowisku na firmowym papierze i podpisane przez osobę zarządzającą firmą.

2. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy;

3. Zdjęcie

Aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm, kolorowe, wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, typu paszportowego

4. Wniosek wizowy

Wypełniony komputerowo i osobiście podpisany wniosek wizowy; pobierz wzór 7

5. Ubezpieczenie

Polisa ubezpieczenia medycznego do 20 000 euro ważna na terytorium Białorusi. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.

 

Cena wizy biznesowej (służbowej)    (ceny w euro)

- jednokrotnej do 30 dni

 • Rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)      -   25 eu

 • Rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) -   50 eu

 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł

 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni    np. od 6 - 12 dni - 29 zł

- dwukrotnej do 30 dni

 • Rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)      -   35 eu

 • Rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) -   70 eu

 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł

 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 22 - 24 dni - 49 zł

- wielokrotnej do 90 dni ( w tym 45 dni pobytu)

 • Rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)      -  60 eu

 • Rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) -  120 eu

 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł

 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 64 - 66 dni - 98 zł

- wielokrotnej rocznej (w tym 180 dni pobytu)

 • Rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły)      -  60 eu

 • Rozpatrywanie wniosku do 2 dni (tryb ekspresowy) -  120 eu

 • Pośrednictwo wizowe - 190 zł

 • Ubezpieczenie w zależności od ilości dni   np. od 151 - 180 dni - 149 zł

 

Wyślij listę na mój email Wydrukuj